Back to Top

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii to takie źródła, których wykorzystanie nie wiąże się z ich ciągłą utratą, ponieważ odnawiają się one w bardzo krótkim czasie. Można więc powiedzieć, że nigdy ich nie braknie.

Najwięcej energii pochodzi obecnie ze słońca. Okazuje się, że do Ziemi dociera 86 petawatów mocy, czyli 5000 razy więcej niż realne zapotrzebowanie na energię ludzkości. Trzeba mieć jednak świadomość, że najlepiej wykorzystywane są te źródła, których koncentracja jest najbardziej intensywna. Choć wskazaliśmy energię słoneczną jako najlepsze źródło energii, okazuje się, że jest ona również bardzo rozproszona. Bardziej skoncentrowana może być energia wiatru oraz energia wodna.

Aby wykorzystanie odnawialnych źródeł energii było możliwe, każdy kraj musi przedsięwziąć nowatorskie inwestycje, w celu stworzenia urządzeń pozwalających na użycie wiatru, słońca czy wody do ogrzewania domu czy produkcji energii elektrycznej. Prym w miliardowych inwestycjach w OZE wiodą zdecydowanie Chiny. Drugie miejsce zajmuje nasz kontynent, czyli Europa. Na kolejnych miejscach plasują się Stany Zjednoczone oraz Azja i Oceania bez Chin i Indii.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Jest to zdecydowanie najpowszechniejsze źródło energii odnawialnej zarówno w Polsce, jak i w wielu europejskich krajach. Dostępne są dwie technologie, z których można korzystać:

  • kolektory słoneczne – zamiana energii promieniowania słonecznego w energię cieplną,
  • panele fotowoltaiczne – przekształcanie energii solarnej w energię elektryczną.
Warto podkreślić, że wyżej wymienione instalacje można połączyć i stworzyć kompleksowy system pozwalający na produkcję zarówno energii elektrycznej, jak i energii słonecznej.

Energia wiatru

Tworzone przede wszystkim na Pomorzu przydomowe elektrownie wiatrowe zyskują na popularności. Wielu inwestorów zachwyciło się możliwością samodzielnego tworzenia prądu i uniezależnienia gospodarstwa domowego od tradycyjnych elektrowni. Co więcej, nadwyżki wyprodukowanego produktu można sprzedać, a więc jeszcze na tym zarobić. Niestety, ale trzeba mieć świadomość, że elektrowni wiatrowych nie uda się zamontować wszędzie, ponieważ muszą być dogodne warunki wiatrowe, aby system mógł działać sprawnie. Ponadto, urządzenia emitują niemały hałas, co może być pewną niedogodnością.

Energia wodna

Z wody można wytwarzać duże pokłady energii elektrycznej, a elektrownie wodne uznawane są za bardzo mało szkodliwe dla środowiska. Podczas ich działania do atmosfery nie są emitowane szkodliwe gazy cieplarniane ani inne zanieczyszczenia. Dochodzi do zmiany energii kinetycznej w mechaniczną, a przepływająca woda napędza turbiny. Następnie dochodzi do zmiany energii mechanicznej w elektryczność przy wykorzystaniu generatora. Jak wiadomo, wodę można przechowywać w zbiornikach, a tym samym elektrownie mogą produkować prąd zgodnie z zapotrzebowaniem. Najczęściej, elektrownie wodne instalowane są w regionach, w których jest dostęp do wód śródlądowych.

energetyka wodna

Energia geotermalna

Podstawowym urządzeniem, dzięki któremu energia z ziemi będzie mogła zostać wykorzystana do celów użytkowych jest pompa ciepła. Może ona pobierać energię zarówno z gruntu, jak i z wód podziemnych. Obecnie jest to najtańszy sposób, aby pozyskać darmową energię cieplną i wykorzystać ją w swoim gospodarstwie domowym. Warto również dodać, że pozyskiwanie w ten sposób energii nie jest uzależnione od pogody, ani klimatu, tak jak to jest w przypadku energii słonecznej czy wiatrowej.

Biomasa

Biomasą są odpady rolne, leśne i pochodzące z przemysłu, które mają cechy biodegradowalne. Aby można było wykorzystać odpady do pozyskiwania energii cieplnej, konieczne jest zainstalowanie specjalnego pieca. Obecnie dostępne są nowoczesne systemy, które działają w pełni automatycznie, dlatego ich obsługa nie jest kłopotliwa dla użytkownika.

Biogazy

Stanowią mieszaninę różnych gazów, które pochodzą z fermentowanych materiałów lub od specyficznych rodzajów mikroorganizmów. Można je oczyścić do poziomu bio-metanu, co pozwoli na uzyskanie dobrej jakości gazu ziemnego. Dlaczego biogaz uważany jest za odnawialne źródło energii? Ponieważ standardowy obieg węgla w procesie produkcji jest zamknięty i nie wiąże się z emisją dużej ilości dwutlenku węgla. Szacuje się, że atmosfera jest w stanie zaabsorbować taką samą ilość dwutlenku węgla, jaka jest produkowana podczas spalania biogazu, dlatego nie może tutaj być mowy o żadnej szkodliwości.

Dlaczego warto wprowadzać odnawialne źródła energii do gospodarstw domowych?

  • Uniezależnienie się w całości, albo po części od standardowych dostawców prądu, którymi są elektrownie.
  • Spore oszczędności na rachunkach za prąd, jak i ogrzewanie domu. Dzięki temu inwestycja w nowoczesne systemy bardzo szybko się zwróci.
  • Nowoczesne systemy są przyjazne dla środowiska.
  • Nadmiar wyprodukowanego prądu można sprzedać dostawcy, a tym samym jeszcze na tym zarobić.