Back to Top

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej to organizacja, która obecna jest na polskim rynku od 2011 roku. W jej szeregach znajdują się przede wszystkim producenci urządzeń pozwalających na wykorzystanie energii odnawialnej.

Jak zostać członkiem ZPFEO?

Podstawą, aby zostać członkiem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej jest złożenie pisemnego wniosku, w którym zostaną wskazane wszystkie aspekty działalności, upoważniające do wstąpienia do ZPFEO. Należy także zdobyć rekomendację dwóch członków już należących do Związku. Jest to niezbędne, aby kandydatura została rozpatrzona pozytywnie.

Co daje bycie członkiem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej?

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej dba o interesy wszystkich swoich członków, strzeże ich praw i występuje jako reprezentant w przypadku sporów. Producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej zyskali przedstawiciela występującego w ich interesach przed władzami publicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Ponadto, każdy członek ZPFEO może zgłosić się po poradę dotyczącą kwestii ekonomicznych związanych z przyszłymi inwestycjami.

Dzięki temu, że Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej działa na rzecz rozwoju energii odnawialnej, stwarza dla producentów dogodne warunki do działania, zdobywania nowych klientów, jak i rozszerzania zakresu działalności.

Zielona gospodarka dzięki działalności ZPFEO może się prężnie rozwijać, a przedsiębiorcy mają swojego przedstawiciela, który dba o ich interesy.