Back to Top

Sprawy opiniowane przez ZPFEO

Na początku swojej działalności Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej ustalił zakres działalności, jak i cele, które chce zrealizować w kolejnych latach. Jednym z nich było opiniowanie założeń projektowych, jak i udział w negocjacjach dotyczących wdrażania odnawialnych źródeł energii. ZPFEO przez lata działalności udowodnił, że jest w stanie zabierać stanowczy głos w sprawach związanych z energetyką odnawialną i nie boi się sprzeciwiać najwyższym władzom, jeżeli chodzi o dobro środowiska, jak i społeczeństwa.

Przegląd spraw, w których ZPFEO zabrał głos

Prawo Unii EuropejskiejEnergia odnawialna już od kilku lat jest tematem, któremu eksperci związani z gospodarką, jak i środowiskiem poświęcają bardzo dużo uwagi. Nie ma co się dziwić. W końcu odnawialne źródła energii są przyszłością, nigdy ich nie zabraknie, a w dodatku stanowią wyraźną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł energii. Aby jednak ta nowatorska technologia mogła się rozwijać, potrzebne są mądre decyzje władz krajowych, jak i unijnych. Chodzi tu nie tylko o planowanie, ale również wdrażanie projektów przyczyniających się do rozwijania zielonej gospodarki. W związku z tym, że jednym z głównych zadań Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej jest opiniowanie projektów i spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii, jego członkowie zabrali głos i skomentowali m.in. następujące sytuacje:

  1. https://ieo.pl/pl/o-instytucie?catid=0&id=340 – Związek został poproszony o wyrażenie opinii na temat projektu ustawy o OZE. W swojej opinii podkreślił, że nowe ustalenia stanowią zagrożenie dla energetyki odnawialnej, jak i konkurencyjności na rynku. Organizacja zaapelowała nawet, aby zaprzestano prowadzenia prac nad projektem ustawy w wersji 4.0 z 12/11/2013 i aby powrócono do poprzednich ustaleń 2.0 z 04.10.2012.
  2. W swojej działalności Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wielokrotnie oceniał sytuację w branży OZE. Jeden z raportów można znaleźć tutaj: https://nowa-energia.com.pl/2014/01/31/zwiazek-pracodawcow-forum-energetyki-odnawialnej-ocenia-sytuacje-w-branzy-oze-podsumowuje-wlasne-dzialania-i-wyroznia-osobistosci/. Związek wyraził w nim zaniepokojenie sytuacją z 2013 roku, odnoszącą się do prac organów rządowych nad projektem ustawy o OZE. Jednocześnie, zaproponowano program „Krajowy plan rozwoju mikrositalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 r.”, którego zadaniem było wskrzeszenie potencjału przedsiębiorczości Polaków, w zakresie wdrożenia odnawialnych źródeł energii do wielu obiektów.

Spraw, w których Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zabierał głos było wiele. Dzięki aktywnej działalności, organizacja stała na straży interesów pracodawców, jak i dbała o to, aby zrobione zostało jak najwięcej dla środowiska naturalnego.