Back to Top

Czym zajmuje się ZPFEO?

Podstawowym zadaniem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej jest reprezentowanie i dbanie o interesy pracodawców zrzeszonych w organizacji, a także dążenie do rozwijania przestrzeni, w której odnawialne źródła energii będą odgrywały coraz większe znaczenie. ZPFEO dba o to, aby zielona technologia na stałe zagościła w Polsce.

Podstawowe zadania ZPFEO

Każda organizacja ma zbiór podstawowych zadań, które musi wykonać, aby jej działanie miało sens i przynosiło dla członków wymierne korzyści. Wśród zadań, jakie wykonuje Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej można wymienić przede wszystkim promowanie interesów przedsiębiorców działających w zakresie produkcji urządzeń wykorzystywanych przy odnawialnych źródłach energii, a także wpływanie na ustawodawców, aby tworzyli prawo przyjazne dla rozwoju zielonej gospodarki.

Dzięki temu, że ZPFEO prowadzi aktywną działalność, przedsiębiorcy mają przedstawiciela zawodowego, który występuje przed organami władz publicznych, a także organami krajowymi i zagranicznym i współpracuje z organizacjami pracowniczymi. W dodatku, wszyscy członkowie Związku mogą liczyć na wsparcie przy rozwijaniu kwalifikacji zawodowych. ZPFEO chętnie prowadzi badania dotyczące podejmowanych przez pracowników wyzwań, a także stara się prowadzić działalność, której celem jest podnoszenie jakości energetyki odnawialnej.

Realizacja ustalonych celów

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej od początku swojej działalności ma ustalone wyraźne cele, do których dąży i które stara się wcielić w życie. Mowa tutaj o:

  • wyraźnym i stanowczym prezentowaniu opinii w sprawach związanych z zieloną gospodarką,
  • występowaniu do różnego rodzaju organów w sprawach związanych z interesami pracodawców,
  • opiniowaniu projektów i ustaw, które mają wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, jak i na szczeblu międzynarodowym,
  • działalności mającej na celu wprowadzenie przedstawicieli ZPFEO do organów doradczych pracujących nad przepisami mającymi wpływ na działalność pracodawców,
  • organizowaniu szkoleń dla członków Związku,
  • monitorowaniu dyrektyw i projektów wdrażanych przez Unię Europejską w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje, a mających bezpośredni wpływ na rozwój zielonej gospodarki,
  • udziale w targach i wydarzeniach, na których energia odnawialna jest głównym lub jednym z tematów.