Back to Top

Konferencje o energetyce odnawialnej

Organizacja konferencji wymaga pełnego zaangażowania, zapewnienia uczestnikom godnych warunków, jak i dostępu do materiałów konferencyjnych oraz posiłków. Jednak to w tym wszystkim nie jest najważniejsze. Każda konferencja z prawdziwego zdarzenia musi mieć opracowany właściwy plan związany z wystąpieniami ekspertów i panelami dyskusyjnymi. Niezwykle ważne jest to, aby na konferencji pojawili się eksperci ściśle związani z daną branży, a także szanowane osobistości, mające coś ciekawego do powiedzenia. Dzięki temu uczestnicy konferencji poszerzą swoją wiedzę i wzbogacają ją o nowe informacje.

Edukacja i motywacja do działania najważniejszymi aspektami każdej konferencji

Ustalenie tematu przewodniego konferencji, jak i konsekwentne realizowanie planu to recepta na sukces w przypadku tego typu eventów. Konieczne jest także dobre wypromowanie wydarzenia, aby jak najwięcej osób mogło się o nim dowiedzieć. Dzięki temu konferencja będzie przepełniona ludźmi z pasją, ekspertami, jak i znawcami tematu. Szczególnie ważna jest promocja w przypadku tak ważnych tematów, jakimi są odnawialne źródła energii. Im więcej konferencji omawiających ten temat, jak i kwestii związanych z ochroną środowiska będzie organizowanych, tym lepiej. Dzięki temu zwiększy się świadomość społeczeństwa, a w dodatku uda się wypracować rozwiązania przyjazne dla natury.

Wykaz konferencji związanych z ochroną środowiska, w których można wziąć udział dostępny jest na https://www.teraz-srodowisko.pl/kalendarz/.

Co daje udział w konferencji?

Zastanawiasz się, czy warto wziąć udział w konferencji na przykład związanej z odnawialnymi źródłami energii czy ogólnie pojętą ochroną środowiska? Zawsze warto zdobywać wiedzę, poszerzać ją, jak i weryfikować dotychczasowe poglądy. Praktycznie wszyscy wiedzą, czym są odnawialne źródła energii, ale nie każdy ma świadomość, jak ważne jest ich wdrożenie do jak największej liczby gospodarstw domowych. Na konferencji można się tego dowiedzieć, zweryfikować dotychczas posiadane informacje, jak i nauczyć się po prostu czegoś nowego.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej jako organizator konferencji

W związku z inauguracją działalności, ZPFEO w 2011 roku postanowiło zorganizować Forum Energetyki Odnawialnej. Było to wydarzenie towarzyszące targom RENEXPO. Wydarzenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem branży, a jego głównym tematem była „Czarna lista barier w energetyce odnawialnej”. Omawiano także kwestie związane z ustawą o odnawialnych źródła energii i rolę funduszy ekologicznych w finansowaniu energetyki odnawialnej.