Back to Top

Odnawialne źródła energii to przyszłość. Nigdy ich nie zabraknie, a ciągle powstają nowe technologie, dzięki którym można je wykorzystywać w prywatnych gospodarstwach domowych do produkcji prądu, ciepła czy ciepłej wody użytkowej. Wśród odnawialnych źródeł energii można wymienić:

 • wiatr,
 • promieniowanie słoneczne,
 • opady,
 • pływy morskie,
 • fale morskie,
 • ziemię.

Odnawialne źródła energii zaspokajają potrzeby coraz większej grupy osób. Niektórzy całkowicie rezygnują nawet z nieodnawialnych źródeł energii takich jak gaz, ropa naftowa, węgiel czy uran. Na straży tego, aby energetyka odnawialna w Polsce rozwijała się w dobrym kierunku stoi Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Jest to jedna z wielu organizacji działających w celu ochrony środowiska i promowania nowatorskich, innowacyjnych technologii. Im więcej będzie takich instytucji jak ZPFEO czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (publiczna instytucja finansowa działająca od 1989 roku, udzielająca wsparcia finansowego przedsiębiorcom działającym na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej), tym lepiej. O NFOŚiGW można dowiedzieć się więcej na ich stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/.

Historia powstania ZPFEO

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, czyli ZPFEO powstał w 2011 roku. Zbiegło się to z tworzeniem w Polsce podstaw prawnych pozwalających na rozwój energetyki odnawialnej. Był to przełomowy moment, kiedy nasz kraj dołączył do grona państw zwiększających udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Zielone technologie od tego momentu z roku na rok stają się coraz bardziej popularne w Polsce i coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na zakładanie farm wiatrowych czy też na montowanie kolektorów słonecznych na dachach.

zielona energia

W jakim celu powstał ZPFEO?

Energetyka odnawialna stanowi nowatorską technologię, dzięki której możliwa jest m.in. produkcja ciepła ze źródeł naturalnych. Wielu osobom jeszcze kilka lat temu nie mieściło się nawet w głowie, że będą mogli ogrzewać domy i przygotowywać ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem energii pochodzącej z gruntu czy zbiorników wodnych. Właśnie dlatego potrzebna jest promocja odnawialnych źródeł energii, uświadamianie społeczeństwa, jak i przekazywanie mu wszystkich podstawowych i istotnych informacji na temat tego sposobu produkcji energii. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zajmuje się więc m.in. budowaniem wiarygodnego wizerunku energetyki odnawialnej oraz promowaniem zielonej gospodarki. Oczywiście to nie są jedyne cele działalności związku. Do innych można zaliczyć:

 • tworzenie przestrzeni umożliwiającej zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski, jak i Wspólnoty Europejskiej,
 • promowanie i przyczynianie się do rozwoju zielonych technologii,
 • wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji członków Związku,
 • prowadzenie działalności doradczej,
 • dbanie o wprowadzanie na rynek wysokiej jakości technologii pozwalających na wykorzystywanie energii odnawialnej,
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi dbającymi o ochronę środowiska,
 • reprezentowanie interesów członków należących do ZPFEO,
 • ochronę interesów wszystkich członków należących do ZPFEO.

Kim są członkowie ZPFEO?

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej skupia m.in.:

 • producentów urządzeń, które wykorzystują energię odnawialną do produkcji ciepła czy prądu,
 • instalatorów urządzeń działających w ramach zielonej gospodarki,
 • niezależnych wytwórców zielonych technologii,
 • firmy zajmujące się zielonym budownictwem,
 • małych i średnich przedsiębiorców działających w biznesie związanym z odnawialnymi źródłami energii,
 • podmioty chętnie korzystające z innowacji chroniących środowisko naturalne.

Jak zostać członkiem ZPFEO?

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej działa od momentu, gdy odnawialne źródła energii zaczęły być popularne, a końca tej przygody nie widać, ponieważ „zielona energia” jest przyszłością i nic nie zapowiada, aby coś w tym temacie miało się zmienić.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zostać członkami ZPFEO powinni skontaktować się z Biurem Związku, którego rolę pełni Instytut Energetyki Odnawialnej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie Instytutu: http://ozerise.pl/pl/. Strona na której obecnie się znajdujesz nie jest oficjalną stroną Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, dlatego proszę nie kontaktować się z nami w tej sprawie.

Inną kwestią jest, jak zostać członkiem ZPFEO pod względem formalnym? Przede wszystkim, należy złożyć pisemny wniosek o możliwość przystąpienia do Związku. Konieczne jest również zdobycie dwóch rekomendacji od już działających członków Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.