Drukuj

Działalność

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców oraz kształtowanie i tworzenie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i UE, a także rozwoju zielonych technologii.

Do zadań Związku należy  w szczególności:

 

Cele i zadania Związku mogą być realizowane poprzez wszelkie prawnie dopuszczalne formy działania, w szczególności: